Buurt

VOC Opstap vzw zet in op het versterken van het sociaal weefsel in buurten. Er lopen een aantal experimenten.

Buurtnetwerk TofvanTinneke

Het buurtgericht netwerk TofvanTinneke wil samen met buurtbewoners bouwen aan activiteiten in de lijn van hun interesses en talenten. We streven naar verbinding tussen bewoners, organisaties en stadsdiensten. Wees welkom in onze fysieke buurthuis aan het Damberdshof te Roeselare.

Check zeker de facebookpagina voor de meest recente informatie!

Facebook/Buurt TOFvantinneke