Over ons

Over ons I Over ons II Over ons III Over ons IV Over ons V Over ons VI Over ons VII

Over ons

We werken samen met individuen, organisaties en lokale besturen die vragen hebben rond vrije tijd of interesse hebben om specifieke doelgroepen beter te bereiken.

#VOC Opstap vzw organiseert ondersteuning in de vrije tijd voor iedereen die daar nood aan heeft.

# VOC Opstap vzw is een vrijwilligersorganisatie.

#VOC Opstap vzw is actief in regio Midden-West-Vlaanderen (Roeselare - Tielt).

#VOC Opstap vzw focust zich op het verbinden van mensen en geeft ruimte aan klanten voor inspraak.

Onze ambitie

VOC Opstap vzw wil in de regio Midden-West-Vlaanderen op vrijetijdsvlak, ondersteuning bieden aan alle mensen die daar nood aan hebben. We zoeken actief naar innovatieve manieren om de kwaliteit van leven (vrije tijd) van maatschappelijk kwetsbare doelgroepen in al zijn dimensies te verbeteren of te behouden. 

Onze focus

… komt tot uiting in 4 pijlers: 

Jeugdwerk

Ontmoeting

Buurt

Vrijetijdszorg

Onze klanten

Het aanbod van VOC Opstap vzw is er voor iedereen met goesting en een talent voor vrije tijd!

  1. Mensen met kwetsbaarheden…die moeilijk aansluiting vinden binnen het vrijetijdscircuit;

  2. Organisaties en professionelen... die beroep doen op onze expertise bij het invullen van de vrije tijd van hun gebruikers;

  3. Organisaties en verenigingen... die hun aanbod willen openstellen voor onze klanten;

  4. Lokale besturen... die willen inzetten op een innoverend vrijwilligersbeleid en vrijetijdsondersteuning.

En natuurlijk ook op iedereen die ons initiatief genegen is en van ver of dichtbij betrokken is bij onze klanten. 

Onze basisvisie

= méér groeikansen voor iedereen... 

Volwaardige mensen

met in de eerste plaats mogelijkheden en talenten. We werken steeds vraaggestuurd. Daarbij geven we voldoende ruimte om vrije tijd te ontdekken.

Evenwaardige mensen

met in de eerste plaats ‘goesting’. We zoeken actief naar gedeelde passies, rollen, initiatief en verantwoordelijkheden. Daarbij is VOC Opstap vzw een plaats waar iedereen meetelt.

Zorgzame vrije tijd

is een recht dat we verdedigen bij overheden, diensten, voorzieningen en verenigingen. 

Verbindend werken

door zoveel als mogelijk de regie te geven onze klanten... en daarbij volop in te zetten op de buurt, vrijwilligers en reguliere aanbieders. Zo sensibiliseren we waar het kan tot een warme en inclusieve samenleving en zetten we enkel waar nodig in op specifieke ondersteuning.

Samenwerken

door de voortdurende zoektocht naar partners binnen en buiten onze regio en/of sector die actief onze visie helpen uit te dragen en onze dienstverlening kunnen versterken om zo de toegankelijkheid van het vrijetijdsaanbod te bevorderen.

Vrijwilligers

zijn de drijvende kracht van onze organisatie. Het aanbod wordt door vrijwilligers vormgegeven en gedragen.