Projecten

Superdelers

Projecten

VOC Opstap vzw daagt zichzelf en zijn omgeving uit om voortdurend te zoeken naar nieuwe kansen, ongehoorde noden of mogelijke samenwerkingen. Dit resulteert in tijdelijke projecten waarbij we pogen de kernvisie van VOC Opstap vzw, nl talent in vrije tijd, niet uit het oog te verliezen.

TalentO

TalentO is een gemeenschapsmunt die wordt ingezet in Roeselare. In ruil voor vrijwilligerswerk krijg je TalentO’s. Het vrijwilligerswerk kan gaan van helpen bij activiteiten, tot technische klusjes, tot flyeren in de buurt. De deelnemende organisaties beslissen zelf over hun verdienacties, het vrijwilligerswerk dus, en het aantal te verdienen TalentO’s per taak.

Met jouw verdiende TalentO kan je terecht bij Roeselaarse diensten en organisaties om deze te verzilveren.

Je kan TalentO’s inruilen voor een drankje, een warme maaltijd, een cinematicket en nog zoveel meer.

TalentO wil vooral het ontwikkelen van een sociaal netwerk en participatie in de stad stimuleren voor inburgeraars en inwoners van Roeselare. De inzet voor de samenleving wordt gewaardeerd met een TalentO.

Interesse als vrijwilliger, of als organisatie? Neem gerust contact op!

              Facebook:                        TalentO Roeselare (pagina): algemene informatie
                                                       TalentO Roeselare (groep): interactie met leden en organisaties

              Website:                           www.talentoroeselare.be

              Contactgegevens:        talento@vocopstap.be
                                                       
051 20 65 59 |  0480 63 65 78

Superdelers

VOC Opstap vzw deelt vrijetijdsmateriaal. In ruil voor een klein prijsje of een TalentO kan je ons materiaal lenen. Denk aan gezelschapsspelen, kampeermateriaal, bureaumateriaal, sportgerief, enzoverder.

We vragen geen waarborg. Is er schade aan de spullen die je leende? Dan vragen we om het stuk te vergoeden. Dit wordt onderling afgesproken. 

Geraakt jouw geleend materiaal niet bij je thuis? Geef een seintje! Wij helpen zoeken naar een oplossing!

Via het luik documenten (hier bovenaan) kan je ons huishoudelijk reglement en ons uitleenmateriaal terugvinden.

Vragen? Graag iets lenen? Neem gerust contact!

superdelers@vocopstap.be

051 20 65 59