Projecten

TalentO Superdelers Buurtfeest FB-groep buurtnetwerk Natuurpunt Pixel Pixel Proximity

Projecten

VOC Opstap vzw daagt zichzelf en zijn omgeving uit om voortdurend te zoeken naar nieuwe kansen, ongehoorde noden of mogelijke samenwerkingen. Dit resulteert in tijdelijke projecten waarbij we pogen de kernvisie van VOC Opstap vzw, nl talent in vrije tijd, niet uit het oog te verliezen.

TalentO

TalentO is een gemeenschapsmunt die wordt ingezet in Roeselare. In ruil voor vrijwilligerswerk krijg je TalentO’s. Het vrijwilligerswerk kan gaan van helpen bij activiteiten, tot technische klusjes, tot flyeren in de buurt. De deelnemende organisaties beslissen zelf over hun verdienacties, het vrijwilligerswerk dus, en het aantal te verdienen TalentO’s per taak.

Met jouw verdiende TalentO kan je terecht bij Roeselaarse diensten en organisaties om deze te verzilveren.

Je kan TalentO’s inruilen voor een drankje, een warme maaltijd, een cinematicket en nog zoveel meer.

TalentO wil vooral het ontwikkelen van een sociaal netwerk en participatie in de stad stimuleren voor inburgeraars en inwoners van Roeselare. De inzet voor de samenleving wordt gewaardeerd met een TalentO.

Interesse als vrijwilliger, of als organisatie? Neem gerust contact op!

Facebook:                     TalentO Roeselare (pagina): algemene informatie
                                        TalentO Roeselare (groep): interactie met leden en organisaties

Website:                        www.talentoroeselare.be

Contactgegevens:     talento@vocopstap.be
                                       
051 20 65 59 |  0480 63 65 78

Superdelers

VOC Opstap vzw deelt vrijetijdsmateriaal. In ruil voor een klein prijsje of een TalentO kan je ons materiaal lenen. Denk aan gezelschapsspelen, kampeermateriaal, bureaumateriaal, sportgerief, enzoverder. Meer informatie, zie tabblad 'verhuur'.

Natuur voor de zorg, zorg voor de natuur

Samen met Natuurpunt De Torenvalk en 7 zorgpartners regio Tielt stapt VOC Opstap mee in een  project rond natuur. We gaan genieten van wat de natuur ons te bieden heeft. Dit doen we door de natuur dicht bij ons te brengen met bijvoorbeeld een namiddag landschapskunst met de kinderen van het Jeugdateljee, een avond bushcrafting (denk aan kampvuur en vleermuizen spotten) met de jongvolwassenen van Pixel en een eetbare wandeling met de volwassenen.  Samen met enkele gidsen leren we de natuur op zijn geheel kennen. Met dit project betrekken we heel onze werking. Ook onze ontmoetingsruimte in Tielt zullen we in een groener jasje steken.

Over drempels

Dit is ons nieuwe project. Wij voelen dat er drempels zijn om jongeren toe te leiden naar vrije tijd. Daarom gaan we samen met vier partners de drempels opsporen en aanpakken. Dit doen we door vrijetijdsmarkten te organiseren. Daar kunnen jongeren die in een voorziening zitten, proeven van verschillende sporten/vrijetijdsaanbieders. Op die manier zoeken we kinderen met gemeenschappelijke interesses. Zij mogen samen naar de vrijetijdaanbieder gaan. Daar kijken we naar wat de drempels zijn. Daarbij kijken we hoe we de drempels kunnen wegwerpen. Op die manier kunnen jongeren gemakkelijker zelf naar de vrijetijdsaanbieder gaan.

Zorgzame buurt De Ronde Kom

Samen met RSL Op Post en Dienstencentrum De Waterdam hebben we twee jaar om de buurt De Ronde Kom zorgzaam te maken. Meer informatie kan je vinden onder 'buurt'.