Privacy Policy

Hier vind je de beknopte versie van de privacyverklaring van VOC Opstap vzw. Hierin word je toestemming gevraagd om akkoord te gaan dat VOC Opstap vzw, je persoonlijke gegevens gebruikt voor professioneel gebruik.

Jouw persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum, aantal deelnames, doorverwijzers, ... ), worden verzameld, geraadpleegd, verspreid en geregistreerd door VOC Opstap vzw, Stationsplein 46, 8800 Roeselare, info@vocopstap.be. Voor een volledig overzicht van de gegevens die worden bewaard, kan je terecht op onze website www.vocopstap.be.

Dit gebeurt in het kader van:

  • ons ledenbeheer binnen de organisatie (contractuele verplichting),
  • voor de organisatie van activiteiten samen met vrijwilligers (noodzakelijke voorwaarde),
  • en om je op de hoogte te houden van onze activiteiten (noodzakelijke voorwaarde),
  • Jaarverslagen aan verschillende subsidieverstrekkers en overheden. (wettelijkeverplichting)

Deze gegevens worden bewaard volgens wettelijk bepaalde termijn op de intern, beveiligde cloud van VOC Opstap vzw. U heeft op elk moment het recht om deze gegevens in te kijken.

Beeldmateriaal, bv. foto’s worden gebruikt voor sociale media en drukwerk.